PPT - og Logopedtjenesten

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) og logopedtjenesten er interkommunale tjenester som yter tjenester til: Tynset kommune, Tolga kommune, Alvdal kommune, Folldal kommune, Os kommune og Rendalen kommune. Tynset kommune er vertskommune.

Organisasjonsnummer: 974642425

PP-tjenesten og logopedtjenesten er faginstanser som skal yte hjelp til barn, ungdom og voksne. Vi samarbeider meg foreldre, barnehager, skoler og andre aktuelle hjelpeinstanser. De ansatte er mye ute på skoler og barnehager. Ta gjerne kontakt med Servicetorget på tlf. 62 48 50 00 for å legge igjen beskjed. 

Skjema - PPT og logopedtjenesten

Hvis du bruker nettleser internet Explorer kan det være problemer med å åpne Word-filer, da kan du bruke Google chrome eller velge pdf filen. 

Prosedyre ved henvisning til PPT - barnehage
Gå til prosedyre ved henvisning til PPT- barnehage i Word  (DOCX, 28 kB)
Gå til prosedyre ved henvisning til PPT - barnehage i PDF (PDF, 270 kB)
Prosedyre ved henvisning til PPT - skole
Gå til prosedyre ved henvisning til PPT - skole i Word  (DOCX, 33 kB)
Gå til prosedyre ved henvisning til PPT - skole i PDF (PDF, 224 kB)
Henvisning til logoped (Voksne)
Gå til henvisning til logoped (voksne) i Word (DOCX, 484 kB)
Gå tilhenvisning til logoped (voksne) i PDF (PDF, 134 kB)
Henvisning til logoped
Gå til henvisning til logoped i Word (DOCX, 489 kB)
Gå til henvisning til logoped i PDF (PDF, 147 kB)
Henvisning til PPT systemsak
Gå til henvisning til PPT systemsak i Word  (DOCX, 492 kB)
Gå til henvisning til PPT systemsak i PDF   (PDF, 157 kB)
Henvisning til PPT individsak
Gå til henvisning til PPT individsak i Word (DOCX, 487 kB)
Gå til henvisning til individsak i PDF  (PDF, 164 kB)
Prosedyrer til PPT individsak
 
Gå til prosedyrer til PPT individsak - systemsak barnehage i PDF (PDF, 227 kB)
Observasjon barnehage
Gå til observasjon barnehage i PDF  (PDF, 310 kB)
Observasjon skole
Gå til observasjon skole i PDF  (PDF, 77 kB)
Veileder ved henvisning til PPT - skole
Gå til veileder ved henvisning til PPT - skole i PDF (PDF, 176 kB)
Veileder ved henvisning til PPT - barnehage
Gå til veileder henvisning til PPT - barnehage i PDF (DOCX, 31 kB)
Kartlegging av datahjelpemiddel mellomtrinnet-ungdomsskolen
Gå til kartlegging av datahjelpemiddel mellomtrinnet - ungdomsskolen i Word  (DOCX, 16 kB)
Gå til kartlegging av datahjelpemiddel mellomtrinnet - ungdomsskolen i PDF (PDF, 208 kB)
Kartlegging av datatekniske hjelpemidler overgang videregående skole
Gå til kartlegging av datatekniske hjelpemidler overgang videregående skole i Word  (DOCX, 17 kB)
Gå til kartlegging av datatekniske hjelpemidler overgang videregående skole i PDF (PDF, 208 kB)

Kontakt

Ragni Hole
Leder
E-post
Telefon 94 17 05 19
Mobil 62 48 50 53

Adresse

Adresse:

Tynset kommune

Torvgata 1
2500 Tynset

Org.nr.: 940837685
Kommunenummer: 3427
Bankkonto: 1813 52 30444
Bankkonto innbetaling faktura:
1813 52 30266
VIPPS: 518958