PPT - og Logopedtjenesten

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) og logopedtjenesten er interkommunale tjenester som yter tjenester til: Tynset kommune, Tolga kommune, Alvdal kommune, Folldal kommune, Os kommune, Rendalen kommune og Innlandet  fylkeskommune. Tynset kommune er vertskommune.

Organisasjonsnummer: 974642425

PP-tjenesten og logopedtjenesten er faginstanser som skal yte hjelp til barnehager, skoler og foreldre.

Tjenesten gir også direkte hjelp til barn, ungdom og voksne. De ansatte er mye ute på skoler og barnehager. Ta gjerne kontakt med Servicetorget på tlf 62 48 50 00 for å legge igjen beskjed. 

Skjema - PPT og logopedtjenesten

Hvis du bruker nettleser internet Explorer kan det være problemer med å åpne Word-filer, da kan du bruke Google chrome eller velge pdf filen. 

Prosedyre ved henvisning til PPT - barnehage
Last ned prosedyre ved henvisning til PPT- barnehage i Word  (DOCX, 28 kB)
Last ned prosedyre ved henvisning til PPT - barnehage i PDF (PDF, 270 kB)
Prosedyre ved henvisning til PPT - skole
Last ned prosedyre ved henvisning til PPT - skole i Word  (DOCX, 33 kB)
Last ned prosedyre ved henvisning til PPT - skole i PDF (PDF, 224 kB)
Henvisning til logoped (Voksne)
Last ned henvisning til logoped (voksne) i Word  (DOCX, 78 kB)
Last ned henvisning til logoped (voksne) i PDF (PDF, 109 kB)
Henvisning til logoped
Last ned henvisning til logoped i Word  (DOCX, 492 kB)
Last ned henvisning til logoped i PDF  (PDF, 189 kB)
Henvisning til PPT systemsak
Last ned henvisning til PPT systemsak i Word  (DOC, 522 kB)
Last ned henvisning til PPT systemsak i PDF   (PDF, 96 kB)
Henvisning til PPT individsak
Last ned henvisning til PPT individsak i Word (DOC, 578 kB)
Last ned henvisning til individsak i PDF  (PDF, 169 kB)
Prosedyrer til PPT individsak
Last ned prosedyrer til PPT individsak i Word (DOC, 669 kB)
Last ned prosedyrer til PPT individsak i PDF (PDF, 599 kB)
Observasjon barnehage
Last ned observasjon barnehage i PDF  (PDF, 310 kB)
Observasjon skole
Last ned observasjon skole i PDF  (PDF, 77 kB)
Veileder ved henvisning til PPT - skole
Last ned veileder ved henvisning til PPT - skole i PDF (PDF, 176 kB)
Veileder ved henvisning til PPT - barnehage
Last ned veileder henvisning til PPT - barnehage i PDF (DOCX, 31 kB)
Kartlegging av datahjelpemiddel mellomtrinnet-ungdomsskolen
Last ned kartlegging av datahjelpemiddel mellomtrinnet - ungdomsskolen i Word  (DOCX, 16 kB)
Last ned kartlegging av datahjelpemiddel mellomtrinnet - ungdomsskolen i PDF (PDF, 208 kB)
Kartlegging av datatekniske hjelpemidler overgang videregående skole
Last ned kartlegging av datatekniske hjelpemidler overgang videregående skole i Word  (DOCX, 17 kB)
Last ned kartlegging av datatekniske hjelpemidler overgang videregående skole i PDF (PDF, 208 kB)

Kontakt

Ragni Ester Hole
Leder
E-post
Telefon 941 70 519

Adresse

Adresse:

Tynset kommune

Torvgata 1
2500 Tynset

Org.nr.: 940837685
Kommunenummer: 3427
Bankkonto: 1813 52 30444
Bankkonto innbetaling faktura:
1813 52 30266
VIPPS: 518958