PPT - og Logopedtjenesten

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) og logopedtjenesten er interkommunale tjenester som yter tjenester til: Tynset kommune, Tolga kommune, Alvdal kommune, Folldal kommune, Os kommune, Rendalen kommune og Innlandet  fylkeskommune. Tynset kommune er vertskommune.

Organisasjonsnummer: 974642425

PP-tjenesten og logopedtjenesten er faginstanser som skal yte hjelp til barnehager, skoler og foreldre.

Tjenesten gir også direkte hjelp til barn, ungdom og voksne. De ansatte er mye ute på skoler og barnehager. Ta gjerne kontakt med Servicetorget på tlf 62 48 50 00 for å legge igjen beskjed. 

Ansatte PPT og logopedtjenesten
Skjema - PPT og logopedtjenesten

 

Tittel Skjema Skjema
Prosedyre ved henvisning til PPT - barnehage pdf (PDF, 270 kB)
Prosedyre ved henvisning til PPT - skole pdf (PDF, 224 kB)
Henvisning til logoped (Voksne)
Henvisning til logoped
Henvisning til PPT systemsak
Henvisning til PPT individsak
Prosedyrer til PPT individsak word (DOCX, 25 kB) pdf (PDF, 599 kB)
Observasjon barnehage  
Observasjon skole  

Kartlegging av datahjelpemiddel mellomtrinnet-ungdomsskolen

word (DOCX, 16 kB)

 

 

Kartlegging av datatekniske hjelpemidler overgang videregående skole

 

 

Kontakt

Ragni Ester Hole
Leder
E-post
Telefon 62 48 50 53
Mobil 941 70 519

Adresse

Adresse:

Tynset kommune

Torvgata 1
2500 Tynset

Org.nr.: 940837685
Kommunenummer: 3427
Bankkonto: 1813 52 30444
Bankkonto innbetaling faktura:
1813 52 30266
VIPPS: 518958