PPT - og Logopedtjenesten

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) og logopedtjenesten er interkommunale tjenester som yter tjenester til: Tynset kommune, Tolga kommune, Alvdal kommune, Folldal kommune, Os kommune, Rendalen kommune og Innlandet  fylkeskommune. Tynset kommune er vertskommune.

Organisasjonsnummer: 974642425

PP-tjenesten og logopedtjenesten er faginstanser som skal yte hjelp til barnehager, skoler og foreldre.

Tjenesten gir også direkte hjelp til barn, ungdom og voksne. De ansatte er mye ute på skoler og barnehager. Ta gjerne kontakt med Servicetorget på tlf 62 48 50 00 for å legge igjen beskjed. 

Skjema - PPT og logopedtjenesten

Hvis du bruker nettleser internet Explorer kan det være problemer med å åpne Word-filer, da kan du bruke Google chrome eller velge pdf filen. 

Prosedyre ved henvisning til PPT - barnehage
Gå til prosedyre ved henvisning til PPT- barnehage i Word  (DOCX, 28 kB)
Gå til prosedyre ved henvisning til PPT - barnehage i PDF (PDF, 270 kB)
Prosedyre ved henvisning til PPT - skole
Gå til prosedyre ved henvisning til PPT - skole i Word  (DOCX, 33 kB)
Gå til prosedyre ved henvisning til PPT - skole i PDF (PDF, 224 kB)
Henvisning til logoped (Voksne)
Gå til henvisning til logoped (voksne) i Word  (DOCX, 485 kB)
Gå tilhenvisning til logoped (voksne) i PDF (PDF, 134 kB)
Henvisning til logoped
Gå til henvisning til logoped i Word  (DOCX, 488 kB)
Gå til henvisning til logoped i PDF  (PDF, 146 kB)
Henvisning til PPT systemsak
Gå til henvisning til PPT systemsak i Word  (DOCX, 492 kB)
Gå til henvisning til PPT systemsak i PDF   (PDF, 157 kB)
Henvisning til PPT individsak
Gå til henvisning til PPT individsak i Word (DOCX, 487 kB)
Gå til henvisning til individsak i PDF  (PDF, 164 kB)
Prosedyrer til PPT individsak
Gå til prosedyrer til PPT individsak i Word (DOC, 669 kB)
Gå til prosedyrer til PPT individsak i PDF (PDF, 599 kB)
Observasjon barnehage
Gå til observasjon barnehage i PDF  (PDF, 310 kB)
Observasjon skole
Gå til observasjon skole i PDF  (PDF, 77 kB)
Veileder ved henvisning til PPT - skole
Gå til veileder ved henvisning til PPT - skole i PDF (PDF, 176 kB)
Veileder ved henvisning til PPT - barnehage
Gå til veileder henvisning til PPT - barnehage i PDF (DOCX, 31 kB)
Kartlegging av datahjelpemiddel mellomtrinnet-ungdomsskolen
Gå til kartlegging av datahjelpemiddel mellomtrinnet - ungdomsskolen i Word  (DOCX, 16 kB)
Gå til kartlegging av datahjelpemiddel mellomtrinnet - ungdomsskolen i PDF (PDF, 208 kB)
Kartlegging av datatekniske hjelpemidler overgang videregående skole
Gå til kartlegging av datatekniske hjelpemidler overgang videregående skole i Word  (DOCX, 17 kB)
Gå til kartlegging av datatekniske hjelpemidler overgang videregående skole i PDF (PDF, 208 kB)

Kontakt

Ragni Ester Hole
Leder
E-post
Telefon 94 17 05 19

Adresse

Adresse:

Tynset kommune

Torvgata 1
2500 Tynset

Org.nr.: 940837685
Kommunenummer: 3427
Bankkonto: 1813 52 30444
Bankkonto innbetaling faktura:
1813 52 30266
VIPPS: 518958