PPT - og Logopedtjenesten

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) og logopedtjenesten er interkommunale tjenester som yter tjenester til: Tynset kommune, Tolga kommune, Alvdal kommune, Folldal kommune, Os kommune, Rendalen kommune og Hedmark fylkeskommune. Tynset kommune er vertskommune.

PP-tjenesten og logopedtjenesten er faginstanser som skal yte hjelp til barnehager, skoler og foreldre.

Tjenesten gir også direkte hjelp til barn, ungdom og voksne. 

er mye ute på skoler og barnehager, ta kontakt på Servicetorget tlf 62 48 50 00 for å legge igjen beskjed. 

PPT - og Logopedtjenesten

Ansatte PPT og logopedtjenesten
Skjema - PPT og logopedtjenesten

 

Tittel Skjema Skjema
Henvisning til logoped (Voksne)
Henvisning til logoped
Henvisning til PPT systemsak
Henvisning til PPT individsak
Observasjon barnehage  
Observasjon skole  

Kartlegging av datahjelpemiddel mellomtrinnet-ungdomsskolen

 

word (DOCX, 16 kB)

 

 

Kartlegging av datatekniske hjelpemidler overgang videregående skole

 

 

Kontakt

Ragni Ester Hole
Leder
E-post
Telefon 62 48 50 53
Mobil 941 70 519

Adresse

Adresse

Torvgata 1
2500 Tynset

Org.nr.: 940837685

Kommunenr.: 3427

Bankkonto: 6170 05 21000

VIPPS: 518958